Budova České národní banky
Investiční mince

Kdo je to emitent investičních mincí a jaké povinnosti má?

Každá investiční mince a sběratelská mince má svého emitenta. Nemusí se ovšem jednat pouze o mince. Pod pojmem latinského původu se zkrátka skrývá ten, kdo něco vydává. Mince, ceniny, cenné papíry. Jaké povinnosti a náležitosti musí vydavatel mincí splňovat? A kdo jím může být?

Zdroj: https://zlataky.cz/zlata-investicni-mince-american-eagle-1-oz

Emise se bez emitenta neobejde

Pojem „emitent“, který bychom do češtiny mohli přeložit jako „vydavatel“, nachází uplatnění v různých oblastech světa financí a numismatiky. Označuje zpravidla toho, kdo vydává – tedy emituje, pouští do oběhu – nějaký oficiální finanční nástroj, případně finanční dokument. Typicky se tak jedná o vydávání:

  • peněz (mincí, bankovek a dalšího oběživa),
  • cenin (známek, kolků apod.),
  • cenných papírů (akcií, dluhopisů, směnek aj.).

Emitentem v obecné rovině může být jak soukromá osoba, tak obchodní společnost či stát nebo státní instituce.

Jednorázově vydaný soubor jednotlivých kusů – například mincí stejného typu a hodnoty – se nazývá emise.

Investiční mince a jejich emitenti

Při vydávání mincí musí emitent splňovat zákonem dané požadavky, neboť většina investičních i pamětních mincí má jasně danou nominální hodnotu a je tedy oficiálním platidlem – tudíž je může vydávat pouze stát, respektive státem určený subjekt. V České republice je jejich výhradním vydavatelem Česká národní banka.

Naopak emitentem pamětních medailí, které nejsou zákonným platidlem a nemají tak žádné zákonem předepsané náležitosti, mohou být i jiné subjekty než ČNB.

U mincí pak je třeba rovněž rozlišovat mezi emitentem – tedy tím, kdo minci vydává, určuje její hodnotu i podobu a pouští ji do oběhu – a mincovnou, která minci přímo vyrábí, razí. Mince zahraničních emitentů přitom mohou být na základě získané licence raženy i v tuzemských mincovnách. Postup, kdy emitent využívá služeb mincoven jiných zemí, je praktikován například státy, které nemají vlastní mincovny (např. Niue, Tuvalu, Kongo aj.), případně v situaci, kdy se emitent chce se svým produktem prosadit na celosvětovém trhu, a nechává proto mince vyrazit světoznámou mincovnou (např. U.S. Mint, Canadian Mint či Perth Mint), což mu může usnadnit získání celosvětové likvidity a posílit pozici produktu na trhu i mimo své lokální území.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *