• Budova České národní banky
    Investiční mince

    Kdo je to emitent investičních mincí a jaké povinnosti má?

    Každá investiční mince a sběratelská mince má svého emitenta. Nemusí se ovšem jednat pouze o mince. Pod pojmem latinského původu se zkrátka skrývá ten, kdo něco vydává. Mince, ceniny, cenné papíry. Jaké povinnosti a náležitosti musí vydavatel mincí splňovat? A kdo jím může být? Emise se bez emitenta neobejde Pojem „emitent“, který bychom do češtiny mohli přeložit jako „vydavatel“, nachází uplatnění v různých oblastech světa financí a numismatiky. Označuje zpravidla toho, kdo vydává – tedy emituje, pouští do oběhu – nějaký oficiální finanční nástroj, případně finanční dokument. Typicky se tak jedná o vydávání: Emitentem v obecné rovině může být jak soukromá osoba, tak obchodní společnost či stát nebo státní instituce.…