Využití stříbra v průmyslu

Stříbro spadá do vzácných kovů, jeho využití v průmyslu se odhaduje na cca 80%. Stříbro má spoustu vlastností, díky kterým se využívá v průmyslu. Stříbro odolává korozi a oxidaci. Je to nejlepší tepelný a elektrický vodič. Díky jeho antimikrobiálním a netoxickým vlastnostem je užitečné v medicíně a spotřebním zboží. Jeho vysoký lesk a odrazivost jej činí ideálním pro výrobu šperků, zrcadel. Jeho tvárné vlastnosti jsou využívány v průmyslových aplikacích a fotosenzitivní vlastnosti ve fotografiích.

Využití stříbra, rok 2012

35% průmyslové aplikace

10% výroba fotofoltaniky

6% výroba fotografií

18% výroba špěrků

9% mince a medaile

Celková poptávka v průmyslu se pohybuje ve výši cca 80%

Zbývajících 20% se využívá jako forma investice.

Využití stříbra v průmyslu
Využití stříbra v elektronice

Využití stříbra v elektronice

Nejvíce se stříbro využívá v elektrotechnickém průmyslu. Například se malé množství stříbra používá na kontakty elektrických vodičů. Jako elektrický vodič je stříbro používáno u silových elektrických spínačů. Velký nárust využití stříbra za posledních několik let je ve fotovoltanice.

Využití stříbra ve fotovoltanice

Stříbrná pasta se využívá v 90% solárních panelů. Poptávka v solárním sektoru by v roce 2016 mohla překročit 2600 tun. říká analytik na drahé kovy, kdy 2600 tun tvoří 17% celosvětového průmyslového odběru pro rok 2016. Několik let zpátky se spotřeba stříbra ve fotovoltanice pohybovala kolem 2%. Poté v roce 2011 dosáhl hodnoty 11% a od roku 2006 jeho hodnota klesla z 25% až na 9% celosvětové spotřeby stříbra v průmyslu.

 

Stříbro a využití v elektrickém průmyslu
Využití stříbra solární panely

Stříbro a výroba baterií.

V posledních letech začaly baterie z oxidu stříbrného nahrazovat staré lithiové baterie. I když jsou baterie ze stříbrných článků dražší, mají větší výkon a menší váhu. Nejobvyklejší baterií je baterie knoflíková, která se nachází v hodinkách, hračkách, kalkulačkách a její hmotnost je tvořena asi 35% stříbra. Dále baterie ze stříbrných oxidů začíná nahrazovat lithiové baterie kvůli environmentálním a bezpečnostním problémům. Dalším populárním typem baterie je stříbrná zinková baterie, která neobsahuje lithium nebo hořlavé kapaliny.

Stříbro a výroba baterií
Využití stříbra v chemickém průmyslu

Využití stříbra v chemickém průmyslu:

Stříbro v chemické výrobě působí jako tzv. katalyzátor pro výrobu dvou důležitých chemikálií.: ethylenoxidu a formaldehydu. Ethylenoxid se využívá při výrobě tvarovaných plastů a je hlavní složkou nemrznoucí kapaliny. Formaldehyd se používá k výrobě pevných plastů a pryskyřic a jako ochranný povlak. Používá se taky jako desinfekční a balzamovací činidlo. Jako katalyzátor stříbro zvyšuje rychlost reakcí.

Využítí stříbra v mincích a investicích.

Podle průzkumu z roku 2012 šlo 12% investičního stříbra do portfolií a fyzického stříbra.

Investiční stříbro
Vývoj ceny stříbra od roku 2006 do 2016 v CZK
UA-85127456-1