Stříbro

Stříbro je drahý kov, sloužící jako zajištění proti inflaci a devalvaci měny. Investoři u stříbra jsou spíše fyzické osoby něž u zlata, kde investory tvoří taky soukromé instituce a státy.

Stříbro se získává těžbou. Ryzí stříbro se v přírodě vyskytuje výjimečně. Častěji se vyskytuje ve formě sloučenin olova,zinku, niklu a mědi. V současné době se stříbro těží jako vedlejší produkt při těžbě mědi. Díky větší poptávce po mědi  je cena stříbra potlačená. Největší těžaři stříbra k roku 2012 jsou: 1. Mexico, 2. Čína, 3. Peru. Dalším zdrojem stříbra jsou staré mince, šperky, příbory.

Odkaz na Historie stříbra ZDE

těžba stříbra

Využití stříbra v průmyslu:

V historii se stříbro používalo jako platební prostředek až do zrušení zlatého standardu. V současné době se stříbro využívá asi z

35% průmyslové aplikace

10% výroba fotofoltaniky

6% výroba fotografií

18% výroba špěrků

9% mince a medaile

Celková poptávka v průmyslu se pohybuje ve výši cca 80%

Zbývajících 20% se využívá jako forma investice.

Jak investovat do stříbra?

Využití stříbra v průmyslu

Proč se očekává budoucí růst stříbra?

V historii se cena zlata a stříbra pohybovala v poměru 1:6. V dnešní době je poměr 1:60. Proč je cena stříbra v současnosti tak nízká?  Do konce 20st. některé státy používaly stříbrné mince jako zákonné platidlo, než začala cena samotného stříbra převyšovat cenu mince. Poté byly mince staženy z oběhu. Díky tomuto stažení vznikly velké zásoby stříbra a nulová poptávka po těžbě. Od začátku 21. století začíná stoupat těžba stříbra. Každý rok se na světě vytěží asi 23 000 tun stříbra, celkově již bylo vytěženo  1 650 000 tun stříbra.  Zásoba stříbra je 5x méně než zásoby zlata. Stříbra bylo vytěženo asi 8x více než zlata. Vzhledem k tomu, že 80% stříbra dnes končí v průmyslu a náklady na recyklacy vyrobených spotřebičů s obsahem stříbra převyšuje náklady nad samotnou hodnotou obsažených drahých kovů se zpět do průmyslu formou recyklace vrací jen zlomek drahých kovů. Veškeré stříbro a další drahé kovy jako platina, paládium, měď a hliník dnes z velké části končí na skládce.

Článek proč je důležité vlastnit investiční stříbro místo peněz ZDE.

histore stribra od 2000_2017

Těžba a zásoba stříbra

Podle pověstí bylo v Čechách stříbro dobýváno už v 7. století. Skutečný rozmach těžby spadá do 13. a 14. století. V novověku nastal rozmach v těžbě stříbra záhy po objevení bohatých ložisek v Americe. Cena stříbra rychle klesala, což podstatně ovlivnilo dolování v celé Evropě, a kdysi bohatá báňská města rychle chudla. V 16. a 17. století byly objeveny jedny z nejbohatších stříbrných ložisek na světě v Peru, Mexiku, Bolívii, Chile a Argentině. Dodnes jsou Peru a Mexiko hlavními zdroji stříbra na světě. Zásoba stříbra se odhaduje v horizontu 20 let.

Proč investovat do stříbra ZDE

Investiční stříbro vs. peníze ZDE

Těžba stříbra od roku 1880
UA-85127456-1