Proč investovat do zlata?

Za posledních 20 let neztratily hodnotu 3 druhy investic. Drahé kovy (zlato), nemovitosti, vybrané akcie. Uložení dnešních peněz, nebo-li měny z dlouhodobého hlediska do formy fyzických kovů je jeden z nejbezpečnějších způsobů uložení majetku, který můžete mít. Jak jste se mohli dočíst v předešlých článcích:

Historie zlata

zlato vs. peníze

Klady

proč koupit zlato
 • Zlato je možné fyzicky vlastnit.
 • Má vlastní hodnotu jako fyzický kov.
 • Je lehce skladovatelné a přemístitelné, popřípadě uschovatelné.
 • Jako platidlo je uznávané již několik 1000 let.
 • Zlato je na území EU osvobozené od DPH
 • Ochrana před inflací
 • Jako platidlo je uznávané po celém světě.
 • Pro nákup drahých kovů nepotřebujete větších znalostí.
 • Pro nákup není potřeba velkých částek. Spořit do zlata můžete již od několika stovek msíčně.
 • Jako kov má využití v průmyslu.

Využití stříbra v průmyslu

Využití zlata v průmyslu

Využití paládia v průmyslu

Zlato je vhodnou diverzifikací portfolia, protože v dobách, kdy se nedaří akciím a investičním fondům na ně zaměřeným se investoři mohou uchýlit do „bezpečného přístavu“ – do zlata. Zlato je například výhodnější než papírová aktiva, jako jsou termínované vklady, spořící účty, akcie, vklady do investičních fondů, které jsou v případě finanční krize nejvíce postiženy. Zlato prudce roste v dobách různých ekonomických výkyvů. (Poptávka přeroste nabídku).

Zápory proč investovat do zlata
 • Aktuální cena drahých kovů je dána tržní hodnotou, aktuální ekonomickou a politickou situací.
 • Držení drahých kovů ve formě certifikátu, papíru.
 • V době příznivé ekonomické situace je cena investičního zlata na minimu. (Zde chytří investoři nakupují).
 • Ceny jsou velmi volatilní – hodnota zlata může prudce růst i prudce klesat

Jak začít investovat do zlata

Jakými způsoby investovat do stříbra? Kde nakoupit investiční slitky? Na co si dát při nákupu pozor.

Formulář: Mám zájem o investici do zlata

Já jsem propagační text. Klikněte na tlačítko úprav ke změně tohoto textu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Současný ,,peněžní“, měnový systém.

Vsoučasné době není na českých bankovkách uvedeno krytí aktivy či zlatem, stejně tak jako na bankovkách v zahraničí. Eminované oběživo je tak kryté jejími aktivy z nichž nejvýznamější je: „Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů v cizí měně“

Odkaz na Aktiva a pasiva ČNB

V moderní době jsou bankovky a mince klasifikovány jako tzv. „fiat money“ čili peníze s nuceným oběhem drahými kovy nekryté, za něž ale lze drahé kovy nakoupit za ceny stanovené tržně. Množství peněz v oběhu obvykle odpovídá potřebám ekonomiky a plynulému oběhu zboží, služeb, kapitálu apod., a jejich emise nezávisí na dostupnosti a těžbě drahých kovů, jako tomu bylo v době tzv. metalického standardu . Hotovostní peníze jsou přitom na relativním ústupu a většina peněz je bezhotovostních; ty jsou tvořeny zejména emisí úvěrů dvoustupňovým bankovním systémem převážně ve formě vkladů domácností a firem. Hodnota peněz je přitom z ekonomického pohledu zaručena tím, že centrální banka svou měnovou politikou pečuje o cenovou stabilitu, tj. stabilní kupní sílu peněz.

Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/faq/cim_je_kryta_mena.html

Jak vznikají a zanikají peníze?

Z pohledu ekonomů složitě ale pravda je velice jednoduchá. Peníze jsou dnes vytvářeny obchodními bankami, což jsou soukromé instituce. Většina lidí se domnívá, že když si někdo od banky půjčí peníze, banka mu půjčí ze svých rezerv a počítá si za to poplatek (úrok). Jenže banka ty peníze nepůjčuje z rezerv, ona je prostě vytvoří.

Peníze pro bankovní obchody či pro platby zaměstnancům a dodavatelům bank mohou také vznikat tímto způsobem, ale drtivá většina peněz vzniká jako půjčka (dluh). Naopak splácením půjček peníze zanikají. Stát kontroluje rychlost vznikání a zanikání peněz pomocí centrální banky, kde musí mít všechny obchodní banky určitý vklad jako povinnou rezervu.

tisk peněz

tisk novych penez

Centrální banka pomocí obchodů a půjček částečně kontroluje množství peněz v oběhu. Pokud je peněz příliš, začne je stahovat z oběhu například výměnou za bezrizikové cenné papíry, naopak v případě nedostatku peníze na velmi nízký úrok půjčuje. Ani centrální banka však nemá úplný přehled o skutečném množství peněz v oběhu a v případě větších krizí zpravidla reaguje příliš pozdě.

Při jakýchkoliv investicích mějte na paměti jednu věc: Peníze (ani cenné papíry) nemají žádnou hodnotu! Skutečnou cenu má pouze fyzicky vlastněný majetek, suroviny, zboží, pozemky, nemovitosti atd.

Peníze v oběhu.

V současné době je měna evidováva převážně v elektronické formě (není vytisknuta ve formě bankovek).

K poslednímu datu roku 2016 byly v oběhu peníze za více než 555 Miliard.

 

Struktura peněz v oběhu
Graf oběživa 2016 ČNB

Zdroj:

https://www.cnb.cz/cs/platidla/obeh/struktura_/index.html?cnb_css=true

https://www.cnb.cz/cs/platidla/obeh/obeh.html

Peníze ve 21.století

V současné době můžeme vidět tzv. virtuální měny. Ve světě je evidováno více než 540 virtuálních měn nebo také digitálních ,,měn“ či ,,kryptoměn“. Tyto měny však nejsou plnohodnotnou národní měnou- nevydává je ani za nimi nestojí žádná národní banka. V žádném státě nemají charakter zákonného platidla.

Tyto virtuální měny představují hodnotu, která je vyjádřena digitálně.

Rizika:

 • odcizení virtuálních peněženek
 • Neexistence právní ochrany
 • Nepředvídatelná a kolísavá hodnota
 • Možnost daňových úniků
 • Evropské legislativní orgány zahrnuly burzy proo obchodování s virtuálními měnami mezi tzv. povinné osoby, upravujících oblast praní špinavých peněz.
 • Jedná se o měny jako jsou BitCoin, Litecoin a dalších 540 virtuálních měn.

Zdroj: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/novinky/download/EBA_2013_varovani_bitcoin.pdf

bitcoin

V jakém množství tisknou národní banky peníze?

UA-85127456-1