Palladium

Palladium bylo objeveno na začátku 19 st. Spadá do drahých kovů a jeho vlastnosti jsou: elektricky i tepelně středně dobře vodivý, ušlechtilý, odolný. Díky jeho vlastnostem se využívá v chemickém průmyslu, kde se využívá jako tzv. katalyzátor. Dále se hodně využívá v autokatalyzátorech. V menší míře se využívá jako součást slitin při výrobě šperků.

Palladium Produkce:

41% Rusko

38% Jižní Afrika

9% Canada

6% USA

3% Zimbabwe

3% Ostatní

Palladium produkce
paladium platinum chart

Palladium je nyní stejně drahé jako platina. Poslední roky při vývoji ceny paladia byly značně ovlivněny automobilovým průmyslem, kde se tento kov využívá při výrobě katalyzátorů. Katalizátory v automobilech snižují obsah škodlivých látek- snižují emise. Rostoucí poptávka po tomto kovu je spojena s rostoucí ekonomickou situací v Číně. V posledních letech je větší poptávka po automobilech v Číně a Indii.

Vývoj ceny Palladium, Platina, Stříbro a Zlato v jednom gragu.

Srovnání vývoje drahých kovů od orku 1970 v jednom grafu
UA-85127456-1