Ken Rogoff, Válka o peníze

Válka o peníze

Vyspělé ekonomiky používají záporné úrokové sazby a inflaci ke snižování hodnoty vašich peněz. Peníze obyčejných lidí na bankovních účtech mohou být převzaty v podobě záporných úrokových sazeb. Jediný způsob jak se tomuto vyhnout je mít hotovost.

Tzv. Válka v hotovosti je starou záležitostí, která však eskaluje rychle.

Indie rozhodla vyrobit bankovky 1000 rupií a 500 rupií, bere na vědomí ničení měny v Indické ekonomice a trhu ve zlatě. Důsledky tohoto rozhodnutí poukazuje na možnost ničení bohatství. Pod palcem utiskující vlády.

Jedním z důsledků zákazu hotovosti bylo, že papírové peníze neodpovídaly nominální hodnotě. Celý bankovní systém v Indii vyčerpal svou hotovost a alternativní způsoby platby jako výměna zlata byly více využitelné.

Můžete tak vyměnit svůj ilegální 1000 Rupií šek přes prostředníka za 750 Rupií v menších hodnotách. Díky prostředníkovým známostem v bankách Vám a uloží peníze v bance bez obtěžování státní správy.  Druhé zkreslení v Indii je, že se prodejní cena zlata dostala na asi 2000 USD za Unci. Oproti opravdové ceně asi 1 200 USD za Unci. Důvodem je, že se občané snaží nakoupit ihned zlato v hotovosti. Válka o peníze může být pronásledována válkou o zlato. Indie se může ukázat jako bod. Není to nic, co by se nestávalo pouze v chudých zemích.

Válka o peníze má dva jasné tahy. První je znesnadnit se získat hotovost. V Americe můžou banky nahlásit každého, kdo si vezme v hotovosti více než 3000 USD  kvůli tzv. podezřelé aktivitě (SAR).

V roce 2016- 1000 Rupií má hodnotu 15 USD.

V roce 1969- 1000 Rupií mělo hodnotu 500 USD.

Americká bankovka, od té doby ztratila 85% své kupní síly.

kenrogoff

Ken Rogoff, který je významným hlasem v tzv. Válce o peníze píše. První případ je záporná úroková sazba. Druhá omezení hotovosti. (Vytvoří bezcennou účtenku na bankovku v nominální hodnotě). Třetí bod je zvýšení inflace asi na 2- 4%.

Ken Rogoff je profesor ekonomiky na Harvardu a bývalý šéf ekonom, Mezinárodního měnového fondu.

Jedno z řešení záporné úrokové sazby je koupit si zlato nebo jakýkoliv drahý kov ve fyzické podobě.